W ostatnich latach fotowoltaika jest jedną z najszybciej rozwijających się w Europie oraz na świecie branż zielonej energetyki. Które kraje wiodą prym w wytwarzaniu energii słonecznej?

Słońce jest jednym z najważniejszych źródeł energii coraz częściej wykorzystywanym do produkcji energii. Jest to bardzo dobra alternatywa dla szkodliwych paliw kopalnych, których zasoby ciągle kurczą się. Co więcej korzystanie z energii źródeł nieodnawialnych powoduje zanieczyszczenie atmosfery oraz degradację środowiska naturalnego Funkcjonujące elektrownie słoneczne pokrywają w coraz większym stopniu zapotrzebowanie na energię w wielu gospodarstwach domowych, miastach i fabrykach, obniżając przy tym koszty energii elektrycznej.

Największe elektrownie słoneczne w Ameryce

Elektrownia słonecznaJedna z największych elektrowni słonecznych mieści się po środku pustyni Mojave w południowej Kalifornii. Składa się ona z 400 tysięcy sferycznych luster, które mają ponad 6 metrów wysokości i zajmują powierzchnię ponad 4 milionów metrów kwadratowych. Produkuje ona aż 392 megawaty energii elektrycznej, która w całości jest używana do podgrzewania wody użytkowej.

Drugą elektrownią zlokalizowaną w Kalifornii jest Topaz Solar Farm, która potrafi wytwarzać 550 MW mocy. Farma ta składa się z dziewięciu milionów modułów fotowoltaicznych, a produkowana przez nią moc wystarcza do zaopatrzenia w prąd 160 000 gospodarstw domowych. Elektrownia ta pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 377 tysięcy ton rocznie. Porównywalnie tyle szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla wytwarza 73 tysiące samochodów. Inną amerykańską elektrownią zlokalizowaną w Kalifornii jest Desert Sunlight Solar Farm. Jest to część bliźniaczego projektu Topaz Solar Farm, i posiada ona identyczną moc docelową. Ogniwa oddane do użytku w pierwszej fazie wytwarzają 300 MW mocy, natomiast całkowity projekt osiąga moc 550 MW.

Ponadto w 2012 roku została uruchomiona elektrownia słoneczna - Aqua Caliente, która znajduje się w Arizonie. Ta farma fotowoltaiczna posiada moc zainstalowaną na 290 MW, co wystarcza na zaspokojenie w ciągu roku potrzeb energetycznych 100. 000 gospodarstw domowych. Elektrownia ta bazuje na modułach wykonanych w cienkowarstwowej technologii CdTe, których to firma First Solar jest największym producentem na świecie. Władze tego stanu zakładają, że do 2025 roku, 15% łącznie produkowanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Elektrownie słoneczne w Indiach, Chinach, Australii oraz w krajach afrykańskich.

Elektrownia słoneczneW płn – zach Indiach funkcjonuje elektrownia - Charanka Solar park. Jest to największa część kompleksu Gujarat Solar Park, który zajmuje łącznie 2000 hektarów. Ten cały park solarny wytwarza obecnie 856, 81 MW mocy, a docelowo może wytwarzać 968 MW. Jest to obecnie największy park solarny w Azji. W elektrownie słoneczne inwestują również Chiny. Wśród wielu, można tu wymienić elektrownię o nazwie - Longyangxia, która została zlokalizowana w prowincji Qinghai, w pobliżu miasta Golmud. Ta instalacja fotowoltaiczna wchodzi w skład istniejącej elektrowni wodnej, na rzece Jangcy. Łącznie moc nominalna pozyskiwana z obu źródeł wynosi aż 320 MW. Jest to pierwszy w tym państwie w pełni komercyjny zakład, który potrafi zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną 1 mln gospodarstw domowych. Ta elektrownia solarna zastąpiła dotychczasową elektrownię konwencjonalną, która rocznie zużywała ok. 4, 2 mln ton węgla. Ta nowoczesna elektrownia przyczyniła się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 896 tys. ton rocznie, a dwutlenku siarki o 8, 1 tys. ton. W zakresie energetyki fotowoltaicznej Chiny zaplanowały nowe inwestycje, dzięki którym do 2020 roku zamierzają osiągnąć produkcję energii na poziomie 100 GW.

Nowa elektrownia słoneczna powstała też w Maroko, nieopodal miejscowości Warzazat (Quarzazate). Ta elektrownia na Saharze docelowo wytwarza 500 megawatów energii.

W energię odnawialną inwestują też Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ubiegłym roku władze zakomunikowały, że zainwestują w czystą energię ponad 160 mld dolarów. W ciągu trzydziestu lat państwo to chce zredukować emisję CO2 o 70%. W odległych czasach do 2050 roku udział energii odnawialnej w miksie energetycznym ZEA ma wzrosnąć aż do 50%. Realizacja tej strategii ma przynieść około 191 mld dolarów oszczędności.

Natomiast w sierpniu 2016 r. została do oddana użytku największa na świecie elektrownia DeGrussa, w Australii - zwana wyspową. Moc tej farmy wynosi 10 MW, z kolei moc zainstalowanych przy niej magazynów energetycznych wynosi 6 MW. Farma fotowoltaiczna DeGrussa została zlokalizowana w miejscu, od którego najbliższa miejscowość, zamieszkana tylko przez osiemset osób, znajduje się w odległości około 150 km. Instalację tę wybudowano w kopalni miedzi i złota będącej własnością znanej firmy Sandfire Resources. Celem tej elektrowni jest dostarczanie energii w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Największe elektrownie słoneczne w Europie.

Elektrownia słoneczneJedna z ciekawych elektrowni słonecznych powstała w 2006 r. w mieście Odeillo, we Francji. Powstała ona głównie w celach badań naukowych. Znajduje się tam specyficzny piec słoneczny, skonstruowany w celu uzyskiwania bardzo wysokich temperatur. Umieszczone na zboczu lustra są sterowane elektronicznie, w taki sposób, aby zbierały jak największą dawkę promieni słonecznych. Nie sposób tu również pominąć hiszpańską elektrownię Gemasolar, mieszczącą się Andaluzji - nieopodal Sewilli. Zajmuje ona powierzchnię 185 hektarów, na której ustawiono 2650 luster skupiających promienie słoneczne. Elektrownia ta generuje 110 GWh energii rocznie. Moc tej elektrowni wynosi niecałe 20 MW. Dzięki zamieszczonym zbiornikom z roztworami soli elektrownia może produkować prąd nawet przez 15 godzin po zmroku. Jest to więc elektrownia słoneczna, która potrafi wytwarzać energię elektryczną przez całą dobę.  Współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej wynosi 110 GWH.

Elektrowni słonecznych nie brakuje też w Grecji oraz w Niemczech. Grecja stanowi czołowy rynek energii słonecznej w Europie. Jej udział w europejskim rynku solarów już w 2009 roku wynosił 13 % i był mniejszy jedynie od udziału Niemiec, który wyniósł aż 40 %. Kilka lat temu została otwarta w Niemczech największa w Europie elektrownia słoneczna o mocy 120 milionów kWh. Obiekt ten został zbudowany na miejscu byłego radzieckiego lotniska wojskowego w mieście Templin. Elektrownia ta potrafi zaopatrzyć w energię elektryczną 36  tysięcy gospodarstw w kraju związkowym Brandenburgii oraz w Berlinie. Jak mówią dane z ubiegłego roku, według analiz instytutu IRW, działające w Niemczech elektrownie wiatrowe oraz słoneczne pobiły rekord generacji, produkując w skali miesiąca łącznie około 12, 5 TWh energii elektrycznej. W pierwszej piątce największych elektrowni słonecznych w Europie Środkowej, znajduje się też elektrownia Templin w Niemczech, tuż przy granicy z Polską. Posiada ona moc sięgającą aż 128 megawatów. Jest to największa na świecie elektrownia słoneczna wykorzystująca technologię cienkowarstwową.

Nowe elektrownie słoneczne powstają też u naszych południowych sąsiadów: w Czechach oraz na Słowacji, niemniej ich wzrost jest znacznie niższy niż w wiodących krajach europejskich. Według europejskiego stowarzyszenia branży solarnej SolarPower Europe w 2016 roku w Czechach działały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 2, 1 GW, co czyniło ten kraj ósmym największym rynkiem PV w Europie. Z kolei na Słowacji w tym czasie działały instalacje fotowoltaiczne o mocy 5 MW.

Największe elektrownie słoneczne w Polsce

Elektrownia słonecznaNajwiększe elektrownie słoneczne na świecie budowane są przede wszystkim w gorących oraz mocno nasłonecznionych miejscach. Jak widać ich największa ilość znajduje się w południowych stanach takich jak: California, gdzie elektrownie osiągają moc powyżej 500 MW. Jedna z największych elektrowni słonecznych na świecie znajduje się też w Chinach i osiąga 850 MW. Dla porównania w polskich warunkach jedna z większych elektrowni słonecznych znajduje się w Rudzie Śląskiej, gdzie należy do wodociągów miejskich. Produkuje ona energię elektryczną tylko o mocy 0, 3 MW. Inna elektrownia słoneczna znajduje się w Słupsku i produkuje 180 kW czyli 0, 18 MW energii elektrycznej. Jedna ze znaczących w naszym kraju elektrowni słonecznych znajduje Gubine. Wybudowała ją poznańska spółka Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin (PEG), a koszt budowy wyniósł 10 mln zł. Połowę wydatków firma pokryła ze środków własnych oraz kredytu bankowego, a drugą otrzymała z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W obecnym czasie największą moc - 1 megawata, osiąga farma fotowoltaiczna mieszcząca się w Wierzchosławicach. Z kolei 100 kilowatów osiąga elektrownia w Polkowicach, a 82 kilowaty elektrownia w Łodzi, która należy do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego. Zestawienie to kończą elektrownie słoneczne w Bydgoszczy i Warszawie. Osiągają moc kolejno 80, 5 oraz 54 kilowatów.

W porównaniu z zawrotnymi liczbami elektrowni istniejącymi na różnych krańcach świata elektrownie w Polsce wytwarzają dużo mniej energii. Niemniej mamy się czym pochwalić, gdyż mimo umiarkowanego nasłonecznienia, rynek fotowoltaiki w Polsce prężnie się rozwija. W ostatnim czasie w naszym kraju energia odnawialna jest coraz bardziej popularna, gdyż inwestorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe, zarówno krajowe, jak i europejskie. Baterie fotowoltaiczne zakłada się coraz częściej w domach jednorodzinnych, gospodarstwach wiejskich oraz budynkach firmowych. Przyczyniają się one nie tylko do znacznych oszczędności lecz także jest to cenny sposób pozyskiwania energii redukującej emisję szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla.”