Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania  cookies w przeglądarce. close

Szukaj

Kategorie

Płatności DotPay

Informacje

Promocje

Regulamin sklepu suntrack.pl

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem suntrack.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep suntrack.pl jest prowadzony przez firmę:

SUNTRACK s.c. Marcin Mroziński, Filip Mączyński
ul. Królowej Jadwigi 1a m.2
02-120 Legionowo
Nip. 536-19-21-965


3. Adres biura, sklepu i do korespondencji: 

SUNTRACK
ul. Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok 6
01-242 Warszawa
tel. : +48 646 46 92
e-mail: info@suntrack.pl


4. Zakup w sklepie internetowym suntrack.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 1 Strony transakcji.

pkt. 1 Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym suntrack.pl jest osoba pełnoletnia fizyczna lub prawna dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu suntrack.pl

pkt. 2 Stroną dokonującą sprzedaży jest firma SUNTRACK s.c. Marcin Mroziński, Filip Mączyński z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1a m.2, 02-120 Legionowo, NIP 536-19-21-965 ze stacjonarnym adresem sklepu w Warszawie przy ul. Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok 6, 01-242 Warszawa. Tel 22 646 46 92 lub 22 626 66 94


§ 2 Przedmiot transakcji

pkt. 1 Przedmiotem transakcji  są produkty wystawione w sklepie suntrack.pl. w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty posiadają oryginalne opakowania oraz są fabrycznie nowe chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.

pkt. 2 Ceny wszystkich produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.


§ 3 Składania zamówienia

pkt. 1 Zamówienie odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego lub poprzez wysłanie zamówienia na adres info@suntrack.pl. Zamówienie może składać wyłączenie firma lub osoba pełnoletnia. Możliwe jest też przyjęcie zamówienia przez telefon pod numerem. 22 646 46 92.


§ 4 Realizacja zamówienia

pkt. 1 Po złożeniu zamówienia za pomocą formularza internetowego jest ono automatycznie potwierdzane poprzez wysłanie informacji na adres email. Informacja może zawierać treść o akceptacji płatności, o przygotowaniu do wysyłki, wysyłce oraz innych wiadomości związanych z obsługą danego zamówienia.

pkt. 2 W przypadku składania zamówienia drogą email wiadomości nie są przesyłane, a jedynie jednorazowo potwierdzane o przyjęciu lub odmowie realizacji zamówienia.

pkt. 3 W przypadku zamówienia telefonicznego wszystkich niezbędnych informacji udziela handlowiec.


§ 5 Anulowanie zamówienia

pkt. 1 Możliwość anulowania zamówienia istnieje tylko do momentu przekazania paczki do wysyłki / kuriera. Jeżeli zamawiający wpłacił należność za anulowany towar, kwota w całości zostanie mu zwrócona na wskazane konto w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych.


§ 6 Faktury VAT / Paragony

pkt. 1 Do każdej transakcji wystawiany jest paragon. W przypadku zakupu na Firmę i chęci otrzymania faktury VAT neleży korzystając z zamówienia internetowego wypełnić odpowiednią rubrykę przeznaczoną dla firm, podając numer NIP, w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail nalezy poinformować o tym fakcie handlowca.

pkt. 2 Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT. Niniejsza zgoda uprawnia firmę SUNTRACK s.c. Marcin Mroziński, Filip Mączyński również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

pkt. 3 W przypadku żądania wystawienia duplikatu faktury wysyłamy je za pośrednictwem email. Jeżeli klient życzy sobie oryginał,  zostanie obciążony kosztami  przesyłki w wysokości 25 zł brutto.


§ 7 Formy Płatności

- za pobraniem płatne u kuriera
- przedpłata na rachunek bankowy zawarty z zamówieniu lub fakturze proforma
- płatność za pomocą kanałów elektronicznych np. DotPay


§ 8 Dostawa produktu

pkt. 1 Wszystkie produkty wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich. Wszystkie paczki są odpowiednio opakowane, zabezpieczone oraz oznaczone. Na każdej paczce znajduje się etykieta z informacją o postępowaniu przy odbiorze. Każdy klient zobowiązany jest po uiszczeniu opłaty o ile paczka była pobraniowa do odpakowania zawartości i sprawdzenie przesyłki pod względem jakościowym i ilościowym w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy sporządzić stosowny protokół reklamacyjny w obecności kuriera.

pkt. 2 Koszt dostawy uzależniony jest od wymiarów oraz ilości i od ich ciężaru. Koszt dostawy można wyliczyć dodając produkty do koszyka.

pkt. 3 Nabywca decydująć sie na przesyłke kurierską oświadcza, że wszstkie roszczenia z tytułu zniszczonych przesyłek będa kierowane do firmy odpowiadającej za transport.

pkt. 4 Wszelkie braki w paczce należy zgłaszać w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru. Po tym czasie wszelkie roszczenia z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

pkt. 5 Przesyłki wysyłane są w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia o ile zamówienie zostało złożone przed godziną 12. W uzasadnionych przypadkach np oczekiwanie na towar lub jego brak czas wysyłki może być wydłużony. Przesyłki paletowe wysyłane są w terminie 72 godziny od daty zamówienia. Nie mniej jednak dokładamy zawsze wszelkich starań aby przesyłki były wysyłane w terminie do 24 godzin od daty złożenia i opłacenia zamówienia.


§ 9 Uszkodzenie paczki w transporcie.

pkt. 1 Wszystkie paczki wysyłane do klienta są ubezpieczone przed zniszczeniem lub kradzieżą. Na każdej paczce znajduje się informacja jak postępować przy odbiorze przesyłki.  Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest w przypadku uszkodzenia paczki sporządzenie protokołu uszkodzenia/zniszczenia w obecności kuriera w momencie dostarczenia przesyłki na druku firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę.

pkt. 2 Jeżeli stwierdzono zniszczenia należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera a paczkę zachować do czasu otrzymania decyzji reklamacyjnej składanej do firmy odpowiadającej za dostawę. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie dłużej niż 14 dni roboczych do chwili otrzymania protokołu zniszczenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprzedawca wysyła na swój koszt nowy produkt na adres wskazany w zamówieniu.

pkt. 3 Klient w chwili podpisania protokołu odbioru otrzymuje prawo własności produktu i sklep SUNTRACK nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia mechaniczne po tym okresie.  


§ 10 Rękojmia / Gwarancja

pkt. 1 Wszystkie produkty o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej objęte są gwarancją producenta oraz rękojmią sprzedawcy. Sprzedawca przez okres wskazany poniżej gwarantuje poprawną pracę produktu oraz zapewnia że produkt wolny jest od wad fabrycznych oraz innych ukrytych wad. W czasie trwania rękojmi i stwierdzeniu nieprawidłowości w pracy produktu lub wykryciu jego wady ukrytej produkt należy reklamować bezpośrednio u sprzedawcy wysyłając lub dostarczając go na swój koszt wraz ze szczegółowym opisem problemu na adres siedziby sklepu SunTrack Aleja Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa.

pkt. 2 Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszenie gwarancjne w termie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty takiej jak :

Inwertery SMA – do 25 dni roboczych
Inwertery Steca – do 50 dni roboczych

pkt. 3 Sprzedawca nie zapewnia na czas rozpatrzenia gwarancji sprzętu zastępczego.

pkt. 4 W przypadku uznania reklamacji sprzedawca odeśle naprawiony lub nowy produkt na adres wskazany przez nabywcę na swój koszt.

pkt. 5 W przypadku nie uznania reklamacji sprzedawca odeśle ten sam produkt na adres wskazany przez nabywcę po wcześniejszym uiszczeniu przez reklamującego opłaty za transport. Opłata naliczana jest wg aktualnych stawek wysyłek towaru w sklepie internetowym suntrack.pl.

pkt. 6 Jeżeli kupujący nie korzysta z rękojmi u sprzedawcy może wykorzystać gwarancję producenta o ile do produktu dołączono oryginalną kartę gwarancyjną producenta.

pkt. 7 Sprzedawca udziela rękojmi w określonym terminie na poszczególne produkty:

Panele słoneczne IBC Solar – 10 lat*
Panele słoneczne Heckert Solar - 10 lat*
Pozostałe słoneczne – 3 lata
Inwertery SMA i Steca  - 5 lat (możliwość rozszerzenia do 25 lat)
Akumulatory – 1 rok praca cykliczna, 2 lata praca buforowa
Pozostałe produkty – 2 lata

* Odporność na warunki atmosferyczne przewiduje standardowe zachodzące na codzień zjawiska pogodowe.

§ 11 Odstąpienie do umowy w terminie 14 dni.

pkt. 1 Każdemu kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. W takiej sytuacji należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę, za pośrednictwem e-mail, lub tradycyjnego listu, oraz dostarczyć zakupiony towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na adres sklepu suntrack.pl: SunTrack Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 01-242 Warszawa w terminie nie dłuższym niż kolejne 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Wraz z produktem należy dostarczyć nr rachunku bankowego do zwrotu środków.

pkt. 2 Nr rachunku bankowego powinien zgadzać się z faktyczną nazwą zamawiającego.

pkt. 3 Nabywca pokrywa koszt przesyłki zwracanego towaru do  sklepu.

pkt. 4 Sprzedawca zwróci pieniądze na konto w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.

pkt. 5 Sprzedawca może odmówić zwrotu towaru jeżeli jest on ewidentnie zniszczony lub zużyty.

§ 12 Inne

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.