Energia słoneczna jest coraz bardziej konkurencyjnym źródłem energii z zakresu dostępnych OZE. Nic dziwnego, że banki w nią inwestują.
W Polsce jedną z największych instytucji finansowych jest Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. Stanowi część grupy bankowej, która ma ugruntowaną pozycję na rynku światowym. Działa w aż 75 krajach. Dlatego Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna pomaga swoim klientom zaspokoić ich potrzeby finansowe zarówno na poziomie rodzimego rynku finansowego, jak też na arenie międzynarodowej. Posiada ku temu możliwości, ale też jest to misją grupy bankowej, do której należy. Cel nadrzędny banku to oferowanie takich działań finansowych, które są innowacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności. Dlatego Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna wychodzi z inicjatywą finansowania prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.


Mikro prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mają moc nie większą niż 40 kW, zaś i parki solarne i farmy fotowoltaiczne to instalacje o mocy powyżej 40 kW.Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, chcąc w prosty i szybki sposób przyczynić się do rozwoju rynku OZE w Polsce udostępnia w swojej ofercie klientom wsparcie w obszarze fotowoltaiki konsumenckiej.


Bank oferuje indywidualną współpracę w zakresie kredytowania instalacji fotowoltaicznych. Finansowego wsparcia udziela zarówno na usługi, jak również produkty z obszaru fotowoltaiki konsumenckiej. Poza kredytem, Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna przydziela w ramach współpracy klientowi przedstawiciela handlowego z ramienia Banku w każdym regionie kraju. Ponadto Bank zapewnia szkolenia i doradztwo przy wdrażaniu do sprzedaży kredytowanej usługi oraz produktu. Klient może także liczyć z ramienia Banku na wsparcie marketingowe.
Na stronie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna czytamy,  że: „korzystając z oferty sfinansować można nawet w 100 proc. zakup systemów: paneli fotowoltaicznych”.


Oferta Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna jest znacznie szersza. Finansowanie nawet w 100 proc. Dotyczy bowiem również podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów, a także elektrowni przydomowych wiatrowych. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii to dla Banku nie tylko biznes” – podkreśla Krzysztof Wojciechowski, dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w Banku BGŻ BNP Paribas. – „Wierzę, że uruchomienie oferty finansowania ekologicznych źródeł energii przyczyni się także do wzrostu zainteresowania Polaków instalacjami fotowoltaicznymi. Dobrze zaplanowane i realizowane działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej przynoszą nie tylko wymierne efekty ekologiczne, lecz także dają nowe impulsy do rozwoju gospodarczego i są ważnym elementem misji społecznej Grupy BNP Paribas” – powiedział Krzysztof Wojciechowski.


Tylko w 2017 roku zostało sfinansowanych kilkaset instalacji fotowoltaicznych. Plany na bieżący rok są znacznie większe. Obecnie Bank BGŻ BNP Paribas współpracuje z czterema potentatami branży fotowoltaicznej. Działania partnerów Banku mają zasięg ogólnopolski. Bank współpracuje także z licznymi sprzedawcami działającymi lokalnie.Zainteresowani finansowaniem prosumenckich instalacji fotowoltaicznych przez Bank BGŻ BNP Paribas mogą się skontaktować z Pionem Sprzedaży Consumer Finance, Departament Wsparcia i Rozwoju Sprzedaży Bank BGŻ BNP Paribas S.A. pod numerem telefonicznym stacjonarnym: +48 22 562 13 12 lub komórkowym: +48 665 381 585.W celu otrzymania indywidualnej oferty, można także uzyskać, zgłaszając mailowo dane kontaktowe swojego przedsiębiorstwa na adres: malgorzata.kalecka@bgzbnpparibas.pl


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna pod adresem: www.bgzbnpparibas.pl.
Oferta na finansowanie ekologicznych źródeł energii skierowana jest do klientów detalicznych. Maksymalna kwota kredytu, jaka może zostać przydzielona klientowi przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej wynosi 60 tysięcy złotych. Kredytobiorca może otrzymać finansowanie w ramach kredytu dostępnego do 84 miesięcy (do 7 lat) lub do 120 miesięcy (do 10 lat).