NFOŚiGW przygotowuje projekt na kredyty i dotacje na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał Bankowi Ochrony Środowiska środki pieniężne  w wysokości około 40 mln zł, z wyszczególnieniem ok. 12 mln zł na dotacje. Spodziewać można się także korzystnych pożyczek dla prosumentów, w tym osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.

Umowa pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została ustanowiona pod koniec sierpnia br. Obejmuje kwestię kredytów i pożyczek przeznaczonych na wykonanie działalności w zakresie programu SYSTEM i EKOkredyt Prosument II. Celem pierwszego z programów jest pomoc w czynnościach służącym ochronie środowiska oraz gospodarki wodnej, którymi zajmują się partnerzy zewnętrzni. Prosument dotyczy pomocy pieniężnej  na mikroinstalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych już istniejących lub dopiero budowanych.

Prosumenci, którzy są beneficjentami dofinansowania w zakresie udzielonego kredytu i dotacji będą mieć możliwość zakupu i instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Dotyczy to źródeł ogrzewanych biomasą, których moc cieplna nie przekroczy 300kWt, kolektorów słonecznych o mocy nieprzekraczającej 300 kWt, pomp ciepła o mocy cieplnej do 300 kWt, systemów fotowoltaicznych o mocy nie wyższej niż 40 kWp, mikrogeneracji, których moc elektryczna nie przekracza 40 kWe i małych elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kWe.

Tegoroczna wersja programu EKOkredyt Prosument została opracowana w szczególności z myślą o klientach indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Udzielanie kredytu może trwać nawet 15 lat, przy stałym oprocentowaniu liczącym 1 %. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gwarantuje środki pieniężne  z przeznaczeniem na dotacje i kredyty ,wynoszące do 30 % kosztów planowanych inwestycji. Nowa wersja projektu oferuje również obszerniejszy wariant instalacji, przy czym dofinansowanie kupna systemów fotowoltaicznych nie musi wiązać się równocześnie z montowaniem przewodów i urządzeń doprowadzających elektryczność.

Preferencyjne kredyty , a także składanie wniosków o dotacje możliwe będzie w Banku Ochrony Środowiska od 16 października 2017 r.  Przewiduję się również możliwość  złożenia  właściwych dokumentów w imieniu klienta przez firmę instalatorską.  Jednak klient w takiej sytuacji musi udzielić firmie pełnomocnictwa z podpisem, uwierzytelnionym notarialnie bądź dokonać tego wprost w oddziale BOŚ.

Koniecznością jest również spełnienie okresu trwałości przeprowadzonej instalacji, który trwa 3 lata. W przypadku niedostosowania się do wymogów, może nastąpić utracenie finansowania oraz obowiązek zwrotu pobranych dotacji.

Zgodnie z oświadczeniem Anny Żyły, Głównego Ekologa Banku Ochrony Środowiska, klient ubiegający się o kredyt z dotacją, musi przestrzegać nieprzewymiarowania instalacji. Oznacza to, że montaż powinien zostać przeprowadzony wedle wymagań energetycznych poszczególnych mieszkańców. Przykładowo, dla domu, w którym mieszkają 4 osoby,  adekwatny będzie system o mocy 4-6 kWp. W przypadku przewymiarowania instalacji, może nastąpić brak stosownej rekompensaty za zbędne nakłady.