Z roku na rok wzrasta popularność odnawialnych źródeł energii. O posiadaniu własnej instalacji fotowoltaicznej marzy zarówno coraz więcej przedsiębiorców jak i prywatnych właścicieli gospodarstw. Wiele osób wciąż rezygnuje z tej inwestycji ze względu na dość znaczne koszty instalacji poszczególnych podzespołów. Aby z nowoczesnych elektrowni słonecznych mogło zyskać coraz więcej inwestorów z ogromną pomocą przychodzi w pełni opłacalne dofinansowanie na solary, w postaci korzystnych subwencji oraz preferencyjnych kredytów. Zatem w jaki sposób uzyskać fotowoltaika dofinansowanie?

Fotowoltaika dofinansowanieUnia Europejska, rząd i samorządy, a elektrownie słoneczne dofinansowanie

Członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej zobowiązuje do przestrzegania unijnych przepisów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Otóż zgodnie z zaleceniami UE do 2020 roku udział energii pochodzącej z elektrowni słonecznych powinien w naszym kraju wynosić 15 procent. Na obecną chwilę średnia unijna dla innych krajów członkowskich wynosi 20 procent, natomiast w Polsce z paneli fotowoltaicznych korzysta około 11, 5 procent społeczeństwa. W celu zachęcenia mieszkańców naszego kraju do budowy elektrowni słonecznych rząd, samorządy poszczególnych województw oraz Unia Europejska organizują dofinansowanie na solary, które to jest doskonałym sposobem na na obniżenie kosztów montażu fotowoltaiki.

Fotowoltaika dofinansowanie 2019

Aby otrzymać fotowoltaika dofinansowanie należy złożyć w odpowiedniej instytucji wniosek. W celu jego pozytywnego zweryfikowania zainteresowana osoba musi zapewnić eliminację zużycia nieodnawialnych źródeł energii oraz przyczyniać się do zredukowania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W naszym kraju fotowoltaika dofinansowanie 2019 dotyczy wielu programów, a głównym koordynatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dalszej kolejności dofinansowaniem zajmują się jednostki rozlokowane w województwach. Finanse zgromadzone przez NFOŚiGW to:

- środki Z Unii Europejskiej
- środki krajowe,
- środki norweskie i EOG,
- środki zgromadzone w ramach systemu zielonych inwestycji GIS.

Dofinansowanie na solary jest częściowo dedykowane tylko dla instytucji administracji państwowej oraz posiadających cechy użyteczności publicznej.

Program Prosudent - fotowoltaika dofinansowanie 2019

Realizacja tego programu jest przewidziana do 2022 roku. To korzystne dofinansowanie na solary jest ukierunkowane głównie na udzielenie wsparcia osobom fizycznym oraz spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Najważniejszym zadaniem tego program jest znaczna jest redukcja emisji CO₂.
Fotowoltaika dofinansowanie w ramach programu Prosument obejmuje:

- otrzymanie dotacji w wysokości 15 lub 30 procent dofinansowania
- oprocentowanie udzielonej pożyczki tylko na 1 procent
- maksymalny okres finansowania kredytu - 15 lat

Elektrownie słoneczne dofinansowanie w ramach programu Bocian

Fotowoltaika dofinansowanieProgram ten pozwala na korzystne finansowo tworzenie rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii. Jego głównym celem jest redukcja szkodliwego, emitowanego obecnie do atmosfery dwutlenku węgla.

Program ten działa już od 2015 r., natomiast jego zakończenie jest planowane na 2023 r. To fotowoltaika dofinansowanie ma na celu wspieranie inicjatyw związanych ze wdrażaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, które to powinny mieć moc nie mniejszą niż 40kW. Z kolei górna granica mocy wynosi1MW.

Najważniejszym warunkiem jest to, aby inwestycje te nie przekraczały dziesięciokrotności mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE. Istotną zaletą programu Bocian jest to, że dzięki niemu możliwe jest uzyskanie kredytu w wysokości do 85 procent planowanych kosztów całej inwestycji. Wśród beneficjentów tego programu znajdują się głównie przedsiębiorcy.

Fotowoltaika dofinansowanie 2019, a program Zielone Powietrze

Priorytetowym celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Chcąc otrzymać takie dofinansowanie na solary trzeba złożyć wniosek w WFOŚiGW – Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwym terytorialnie do miejsca położenia danej nieruchomości. W tym przypadku koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów mogą być dofinansowane w 100 procentach wyłącznie w formie pożyczki.

Elektrownie słoneczne dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014-2020

Fotowoltaika dofinansowanie w ramach RPO pochodzi ze środków unijnych, a wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od woli danej jednostki terytorialnej. Do dyspozycji zainteresowanych osób jest szesnaście programów regionalnych, czyli po jednym przypada na każde województwo, które to wspiera inwestycje w OZE. Program ten jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw jak i wszystkich jednostek Samorządu Terytorialnego.

Każdeelektrownie słoneczne dofinansowanie jest związane z odnawialnymi źródłami energii, które w przyszłości zastąpią obecne, szkodliwe dla środowiska nieodnawialne źródła energii. Nic zatem dziwnego, że cieszą się one w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem ogromnym zarówno wśród przedsiębiorców jak i osób prywatnych.